THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 046 | 08 TRÚNG 3C: 046 | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 284 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
14-01-2021 338 | 95 TRÚNG 3C: 338 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 759 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 582 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
11-01-2021 506 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
10-01-2021 156 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 054 | 90 TRƯỢT | TRÚNG SL: 90X2
08-01-2021 726 | 61 TRÚNG 3C: 726 | TRÚNG SL: 61
07-01-2021 853 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
06-01-2021 401 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
05-01-2021 377 | 98 TRƯỢT | TRÚNG SL: 98X2
04-01-2021 988 | 09 TRÚNG 3C: 988 | TRÚNG SL: 09X2
03-01-2021 133 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
02-01-2021 680 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
01-01-2021 875 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2