THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 55 TRÚNG BT: 55
15-06-2021 72 TRƯỢT
14-06-2021 40 TRÚNG BT: 40
13-06-2021 28 TRƯỢT
12-06-2021 84 TRÚNG BT: 84
11-06-2021 25 TRÚNG BT: 25
10-06-2021 96 TRÚNG BT: 96
09-06-2021 56 TRÚNG BT: 56
08-06-2021 04 TRÚNG BT: 04
07-06-2021 46 TRƯỢT
06-06-2021 14 TRÚNG BT: 14
05-06-2021 89 TRÚNG BT: 89X2
04-06-2021 25 TRÚNG BT: 25
03-06-2021 81 TRÚNG BT: 81
02-06-2021 14 TRÚNG BT: 14X2
01-06-2021 12 TRÚNG BT: 12