THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 71 TRÚNG BT: 71
15-01-2021 48 TRÚNG BT: 48X2
14-01-2021 10 TRÚNG BT: 10X2
13-01-2021 46 TRÚNG BT: 46
12-01-2021 72 TRÚNG BT: 72X2
11-01-2021 08 TRÚNG BT: 08
10-01-2021 74 TRÚNG BT: 74
09-01-2021 16 TRÚNG BT: 16
08-01-2021 30 TRÚNG BT: 30
07-01-2021 41 TRÚNG BT: 41
06-01-2021 11 TRÚNG BT: 11
05-01-2021 54 TRÚNG BT: 54X2
04-01-2021 75 TRÚNG BT: 75
03-01-2021 54 TRÚNG BT: 54
02-01-2021 19 TRÚNG BT: 19X2
01-01-2021 26 TRÚNG BT: 26