THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 43 TRƯỢT
14-04-2021 76 TRÚNG BT: 76
13-04-2021 53 TRÚNG BT: 53
12-04-2021 88 TRÚNG BT: 88
11-04-2021 31 TRƯỢT
10-04-2021 43 TRÚNG BT: 43
09-04-2021 34 TRƯỢT
08-04-2021 78 TRÚNG BT: 78
07-04-2021 37 TRƯỢT
06-04-2021 47 TRÚNG BT: 47
05-04-2021 96 TRÚNG BT: 96
04-04-2021 24 TRÚNG BT: 24
03-04-2021 28 TRÚNG BT: 28
02-04-2021 86 TRÚNG BT: 86
01-04-2021 18 TRÚNG BT: 18
31-03-2021 28 TRÚNG BT: 28