THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 66 TRÚNG BT: 66
26-10-2021 19 TRÚNG BT: 19X2
25-10-2021 51 TRÚNG BT: 51
24-10-2021 51 TRƯỢT
23-10-2021 81 TRÚNG BT: 81
22-10-2021 07 TRÚNG BT: 07
21-10-2021 82 TRÚNG BT: 82X2
20-10-2021 94 TRƯỢT
19-10-2021 03 TRÚNG BT: 03
18-10-2021 32 TRÚNG BT: 32
17-10-2021 33 TRÚNG BT: 33
16-10-2021 93 TRÚNG BT: 93
15-10-2021 64 TRÚNG BT: 64
14-10-2021 74 TRƯỢT
13-10-2021 90 TRÚNG BT: 90
12-10-2021 58 TRÚNG BT: 58