THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 4-6 | 41 04 | 09 68 60 02 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 41 04 | TRÚNG LÔ: 09 68 60X2
26-10-2021 0-9 | 45 08 | 07 13 01 87 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 45 08 | TRÚNG LÔ: 13 01 87
25-10-2021 4-2 | 44 66 | 28 44 81 58 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28 81 58
24-10-2021 1-7 | 53 07 | 20 73 91 87 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 53 07 | TRÚNG LÔ: 20 91
23-10-2021 2-5 | 62 26 | 93 26 08 50 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 93 08 50
22-10-2021 2-8 | 20 53 | 78 16 74 27 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 20 53 | TRÚNG LÔ: 74
21-10-2021 8-8 | 88 20 | 08 43 59 79 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 88 20X2 | TRÚNG LÔ: 08 59
20-10-2021 4-9 | 97 30 | 81 30 97 56 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 97 30 | TRÚNG XIÊN 4: 81 30 97 56
19-10-2021 4-7 | 38 30 | 89 45 25 38 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 30 | TRÚNG LÔ: 89 45
18-10-2021 0-8 | 61 70 | 97 47 27 28 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 61 70X2 | TRÚNG LÔ: 47 27 28
17-10-2021 4-0 | 55 22 | 33 07 10 35 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 55 22 | TRÚNG LÔ: 33 07 10
16-10-2021 6-7 | 10 17 | 63 27 93 14 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG XIÊN 4: 63 27 93 14
15-10-2021 1-8 | 20 41 | 38 01 42 49 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG LÔ: 01 42X2 49X2
14-10-2021 1-9 | 51 71 | 54 19 23 18 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 51 71 | TRÚNG LÔ: 54 19 18
13-10-2021 1-2 | 90 20 | 21 31 49 34 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 90 20 | TRÚNG LÔ: 21 31 49
12-10-2021 1-7 | 81 25 | 86 24 34 68 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 81 25 | TRÚNG LÔ: 86 34 68X2