THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 4-7 | 49 39 | 75 38 15 76 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 38 15 76
15-01-2021 8-5 | 14 42 | 05 31 96 17 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 14 42 | TRÚNG LÔ: 05 31 96
14-01-2021 3-6 | 52 48 | 82 12 63 08 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 82 63X2 08
13-01-2021 6-9 | 46 57 | 70 76 62 61 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 76 62
12-01-2021 8-3 | 06 01 | 87 86 46 20 TRƯỢT | TRÚNG ST: 06 01X3 | TRÚNG LÔ: 20
11-01-2021 0-7 | 36 60 | 61 13 12 80 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG LÔ: 13 80
10-01-2021 4-6 | 41 63 | 14 85 08 09 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 41 63 | TRÚNG XIÊN 4: 14X2 85X2 08 09
09-01-2021 6-4 | 66 40 | 30 17 87 51 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG XIÊN 4: 30 17 87 51
08-01-2021 2-6 | 07 03 | 30 72 94 26 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG XIÊN 4: 30 72 94 26X2
07-01-2021 5-4 | 47 81 | 93 71 87 57 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG XIÊN 4: 93 71 87 57
06-01-2021 0-2 | 54 10 | 19 27 67 40 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG XIÊN 4: 19X2 27 67 40
05-01-2021 7-4 | 65 58 | 66 83 77 37 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG LÔ: 66 83 37
04-01-2021 7-8 | 14 53 | 12 51 15 27 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 14X3 | TRÚNG LÔ: 12 51 27
03-01-2021 3-3 | 42 24 | 69 24 64 61 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG LÔ: 24
02-01-2021 8-1 | 85 96 | 10 51 78 29 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG XIÊN 4: 10 51 78 29
01-01-2021 8-4 | 76 45 | 82 55 86 25 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 76 45 | TRÚNG LÔ: 55 86 25