THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 02-08-2021
01-08-2021 8-1 | 22 15 | 85 98 58 33 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 22 15X2 | TRÚNG LÔ: 85 98 33
31-07-2021 1-3 | 82 27 | 66 71 06 26 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 82X2 27 | TRÚNG XIÊN 4: 66 71 06 26
30-07-2021 1-5 | 81 55 | 55 29 14 07 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG LÔ: 55 29 07
29-07-2021 2-6 | 12 73 | 85 17 94 90 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG XIÊN 4: 85 17 94 90
28-07-2021 9-9 | 71 25 | 83 52 15 42 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 71 25 | TRÚNG LÔ: 52 15 42X2
27-07-2021 7-1 | 86 03 | 82 97 86 45 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 86X2 03 | TRÚNG LÔ: 82 97 86X2
26-07-2021 9-0 | 14 07 | 54 38 89 26 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG LÔ: 54
25-07-2021 7-0 | 98 08 | 15 57 96 97 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 98 08 | TRÚNG LÔ: 96
24-07-2021 9-6 | 29 46 | 61 85 45 46 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85 45
23-07-2021 2-3 | 78 34 | 35 41 99 96 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 78 34 | TRÚNG LÔ: 35 99 96
22-07-2021 6-4 | 14 00 | 24 98 14 27 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 14 00 | TRÚNG LÔ: 14 27
21-07-2021 6-7 | 33 04 | 54 03 02 47 TRƯỢT | TRÚNG ST: 33 04 | TRÚNG LÔ: 02
20-07-2021 3-6 | 99 21 | 82 38 50 02 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG XIÊN 4: 82 38 50 02
19-07-2021 3-1 | 13 33 | 39 75 76 22 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 33X2 | TRÚNG LÔ: 39X2 76
18-07-2021 7-2 | 74 88 | 81 18 45 72 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG LÔ: 72
17-07-2021 6-9 | 17 71 | 06 15 48 78 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48X2