THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4
15-01-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-01-2021 1-6 TRƯỢT
13-01-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-01-2021 8-0 TRƯỢT
11-01-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0
10-01-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
09-01-2021 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
08-01-2021 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2
07-01-2021 4-2 TRƯỢT
06-01-2021 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
05-01-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-01-2021 7-6 TRƯỢT
03-01-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
02-01-2021 7-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-01-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5