THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 | 056 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRƯỢT
26-10-2021 19 | 309 TRÚNG LÔ: 19X2 | TRÚNG 3C: 309
25-10-2021 49 | 544 TRÚNG LÔ: 49 | TRƯỢT
24-10-2021 93 | 098 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2021 17 | 747 TRƯỢT | TRƯỢT
22-10-2021 57 | 607 TRƯỢT | TRƯỢT
21-10-2021 87 | 237 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 54 | 504 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 78 | 273 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2021 15 | 365 TRƯỢT | TRƯỢT
17-10-2021 87 | 585 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2021 35 | 430 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 49 | 844 TRÚNG LÔ: 49X2 | TRƯỢT
14-10-2021 31 | 236 TRƯỢT | TRƯỢT
13-10-2021 20 | 826 TRÚNG LÔ: 20 | TRƯỢT
12-10-2021 07 | 708 TRÚNG LÔ: 07X2 | TRƯỢT