THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 92 | 982 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 982
14-04-2021 85 | 295 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 295
13-04-2021 14 | 404 TRƯỢT | TRƯỢT
12-04-2021 39 | 039 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG 3C: 039
11-04-2021 03 | 013 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 013
10-04-2021 13 | 313 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG 3C: 313
09-04-2021 70 | 070 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 070
08-04-2021 04 | 904 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG 3C: 904
07-04-2021 75 | 676 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
06-04-2021 49 | 659 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 659
05-04-2021 00 | 800 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 800
04-04-2021 79 | 279 TRƯỢT | TRƯỢT
03-04-2021 00 | 110 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 110
02-04-2021 95 | 795 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG 3C: 795
01-04-2021 93 | 393 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG 3C: 393
31-03-2021 96 | 996 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG 3C: 996