THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 45 | 045 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2021 95 | 284 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 38 | 337 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
13-01-2021 68 | 779 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 92 | 582 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 07 | 517 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRƯỢT
10-01-2021 36 | 146 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG 3C: 146
09-01-2021 63 | 064 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 064
08-01-2021 26 | 725 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRƯỢT
07-01-2021 54 | 864 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
06-01-2021 01 | 402 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 402
05-01-2021 76 | 366 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRƯỢT
04-01-2021 88 | 978 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRƯỢT
03-01-2021 32 | 131 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
02-01-2021 71 | 680 TRƯỢT | TRƯỢT
01-01-2021 85 | 884 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRƯỢT