THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 92 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42X2
14-04-2021 94 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
13-04-2021 15 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56X2
12-04-2021 39 | 82 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG BT: 82
11-04-2021 14 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
10-04-2021 12 | 82 TRƯỢT | TRÚNG BT: 82
09-04-2021 70 | 18 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 18
08-04-2021 05 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
07-04-2021 75 | 56 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 56
06-04-2021 58 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
05-04-2021 00 | 51 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 51
04-04-2021 77 | 41 TRƯỢT | TRÚNG BT: 41X2
03-04-2021 10 | 28 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG BT: 28
02-04-2021 95 | 83 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
01-04-2021 93 | 22 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 22
31-03-2021 95 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28