THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 22 | 98 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRÚNG BT: 98
15-06-2021 94 | 00 TRƯỢT | TRƯỢT
14-06-2021 45 | 75 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG BT: 75X2
13-06-2021 89 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
12-06-2021 83 | 38 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 38
11-06-2021 48 | 92 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 92
10-06-2021 69 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
09-06-2021 99 | 46 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG BT: 46
08-06-2021 66 | 26 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG BT: 26
07-06-2021 22 | 52 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 52
06-06-2021 63 | 55 TRÚNG ĐỀ: 63X2 | TRÚNG BT: 55
05-06-2021 73 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
04-06-2021 30 | 41 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 41X2
03-06-2021 11 | 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21
02-06-2021 04 | 44 TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG BT: 44
01-06-2021 66 | 93 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 93