THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 46 | 76 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 76
15-01-2021 85 | 17 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 38 | 50 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 50
13-01-2021 69 | 13 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 13X2
12-01-2021 92 | 82 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 82X2
11-01-2021 08 | 10 TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG BT: 10
10-01-2021 46 | 63 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 63
09-01-2021 64 | 02 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 02
08-01-2021 26 | 94 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG BT: 94
07-01-2021 55 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
06-01-2021 02 | 89 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 89
05-01-2021 76 | 03 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRƯỢT
04-01-2021 88 | 34 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG BT: 34
03-01-2021 32 | 25 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG BT: 25
02-01-2021 81 | 86 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG BT: 86
01-01-2021 84 | 87 TRƯỢT | TRÚNG BT: 87