THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 | 61 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRƯỢT
26-10-2021 09 | 29 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
25-10-2021 54 | 22 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRƯỢT
24-10-2021 07 | 68 TRÚNG LÔ: 07 | TRƯỢT
23-10-2021 26 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61
22-10-2021 17 | 04 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
21-10-2021 88 | 20 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG SL: 20X2
20-10-2021 49 | 19 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
19-10-2021 36 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2021 09 | 70 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 40 | 93 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 67 | 13 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 48 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 19 | 44 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 32 | 13 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG SL: 13X2
12-10-2021 28 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2