THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 23 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
15-06-2021 83 | 43 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG SL: 43
14-06-2021 57 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
13-06-2021 79 | 63 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 63
12-06-2021 83 | 11 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
11-06-2021 48 | 35 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG SL: 35
10-06-2021 79 | 42 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 42X2
09-06-2021 99 | 95 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG SL: 95X2
08-06-2021 66 | 88 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRƯỢT
07-06-2021 23 | 02 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG SL: 02X2
06-06-2021 53 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
05-06-2021 73 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
04-06-2021 40 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
03-06-2021 21 | 94 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRƯỢT
02-06-2021 14 | 13 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
01-06-2021 66 | 35 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT