THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 46 | 08 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 86 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
14-01-2021 38 | 95 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 69 | 81 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 82 | 79 TRÚNG LÔ: 82X2 | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 07 | 16 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRƯỢT
10-01-2021 46 | 70 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 70X2
09-01-2021 65 | 80 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
08-01-2021 26 | 52 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG SL: 52
07-01-2021 54 | 83 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
06-01-2021 02 | 19 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 19X2
05-01-2021 76 | 98 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG SL: 98X2
04-01-2021 87 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09X2
03-01-2021 32 | 53 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
02-01-2021 81 | 45 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
01-01-2021 95 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT