THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 46 | 37 76 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 37 76
15-01-2021 85 | 31 58 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG ST: 31 58
14-01-2021 37 | 93 95 TRƯỢT | TRÚNG ST: 93 95X2
13-01-2021 68 | 04 87 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 93 | 77 14 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77
11-01-2021 06 | 65 91 TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG ST: 65 91
10-01-2021 56 | 55 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15
09-01-2021 74 | 29 46 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 29
08-01-2021 25 | 54 95 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
07-01-2021 64 | 63 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
06-01-2021 03 | 96 40 TRƯỢT | TRÚNG ST: 96 40
05-01-2021 76 | 83 70 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG ST: 83 70
04-01-2021 88 | 70 34 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG LÔ: 34
03-01-2021 32 | 16 71 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG ST: 16 71
02-01-2021 81 | 41 57 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG LÔ: 57
01-01-2021 95 | 38 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77