THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 82 | 37 34 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 37X3 34
14-04-2021 96 | 15 34 TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG LÔ: 15
13-04-2021 06 | 55 94 TRƯỢT | TRÚNG ST: 55 94
12-04-2021 38 | 46 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 46 97
11-04-2021 23 | 32 88 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG LÔ: 88
10-04-2021 13 | 83 63 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG ST: 83 63
09-04-2021 70 | 72 81 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 81
08-04-2021 04 | 84 11 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG ST: 84X2 11
07-04-2021 65 | 42 28 TRƯỢT | TRÚNG ST: 42 28
06-04-2021 59 | 57 51 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG ST: 57 51
05-04-2021 00 | 74 60 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 74 60
04-04-2021 78 | 19 44 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 44
03-04-2021 10 | 13 95 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG ST: 13 95
02-04-2021 95 | 58 10 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG ST: 58 10
01-04-2021 93 | 13 21 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
31-03-2021 96 | 86 79 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 79