THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 47 | 36 22 TRƯỢT | TRÚNG ST: 36X2 22
26-10-2021 08 | 81 71 TRÚNG LÔ: 08 | TRƯỢT
25-10-2021 54 | 06 31 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG ST: 06 31
24-10-2021 17 | 21 26 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 21 26
23-10-2021 15 | 28 35 TRƯỢT | TRÚNG ST: 28 35
22-10-2021 17 | 74 61 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG ST: 74 61
21-10-2021 89 | 83 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 20X2
20-10-2021 49 | 87 30 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG ST: 87 30
19-10-2021 47 | 92 30 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 30
18-10-2021 09 | 52 72 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG ST: 52 72
17-10-2021 40 | 25 08 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG LÔ: 08
16-10-2021 67 | 10 37 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 10 37
15-10-2021 18 | 13 18 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 13 18
14-10-2021 19 | 33 28 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG ST: 33 28
13-10-2021 32 | 90 33 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG LÔ: 90
12-10-2021 18 | 18 20 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 18 20