THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 23 | 49 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49X2
15-06-2021 83 | 25 93 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG ST: 25 93
14-06-2021 47 | 89 86 TRƯỢT | TRÚNG ST: 89 86
13-06-2021 78 | 05 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
12-06-2021 83 | 04 67 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG ST: 04 67
11-06-2021 48 | 79 41 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG LÔ: 41
10-06-2021 79 | 84 45 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 84 45
09-06-2021 89 | 53 49 TRƯỢT | TRƯỢT
08-06-2021 66 | 63 41 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG LÔ: 41
07-06-2021 22 | 80 50 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 80 50
06-06-2021 63 | 06 19 TRÚNG ĐỀ: 63X2 | TRÚNG LÔ: 06
05-06-2021 63 | 54 32 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
04-06-2021 30 | 24 30 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 24 30
03-06-2021 21 | 81 29 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG LÔ: 81
02-06-2021 04 | 26 43 TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG LÔ: 26
01-06-2021 56 | 25 72 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 25X2