THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 09 | 27 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27
15-01-2021 38 | 42 05 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 05
14-01-2021 94 | 17 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
13-01-2021 60 | 61 47 TRÚNG SL: 60 | TRÚNG LÔ: 47
12-01-2021 89 | 83 93 TRƯỢT | TRƯỢT
11-01-2021 17 | 54 07 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG LÔ: 07X2
10-01-2021 80 | 92 17 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 17
09-01-2021 80 | 17 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 00
08-01-2021 62 | 60 16 TRÚNG SL: 62X2 | TRÚNG LÔ: 60
07-01-2021 83 | 54 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
06-01-2021 19 | 49 53 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49 53
05-01-2021 99 | 86 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
04-01-2021 09 | 62 95 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG LÔ: 95X2
03-01-2021 52 | 10 42 TRÚNG SL: 52X2 | TRÚNG LÔ: 10
02-01-2021 44 | 10 09 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10
01-01-2021 49 | 65 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 65