THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 20 | 56 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 56 44
14-04-2021 33 | 03 52 TRƯỢT | TRƯỢT
13-04-2021 81 | 31 75 TRƯỢT | TRƯỢT
12-04-2021 89 | 37 52 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52
11-04-2021 11 | 71 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 22
10-04-2021 70 | 45 27 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27
09-04-2021 91 | 03 41 TRÚNG SL: 91 | TRÚNG XIÊN 2: 03 41
08-04-2021 89 | 33 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 86
07-04-2021 71 | 59 56 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 56
06-04-2021 01 | 47 46 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 47 46
05-04-2021 13 | 15 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15
04-04-2021 40 | 43 04 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
03-04-2021 91 | 77 08 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77 08
02-04-2021 14 | 45 33 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 45 33
01-04-2021 19 | 82 01 TRÚNG SL: 19 | TRÚNG XIÊN 2: 82 01X2
31-03-2021 75 | 68 16 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 68 16