THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 722 TRƯỢT
15-06-2021 483 TRÚNG SVIP 3C: 483
14-06-2021 146 TRÚNG SVIP 3C: 146
13-06-2021 979 TRƯỢT
12-06-2021 383 TRƯỢT
11-06-2021 348 TRÚNG SVIP 3C: 348
10-06-2021 979 TRÚNG SVIP 3C: 979
09-06-2021 099 TRÚNG SVIP 3C: 099
08-06-2021 366 TRƯỢT
07-06-2021 522 TRƯỢT
06-06-2021 763 TRƯỢT
05-06-2021 263 TRÚNG SVIP 3C: 263
04-06-2021 930 TRÚNG SVIP 3C: 930
03-06-2021 721 TRÚNG SVIP 3C: 721
02-06-2021 714 TRÚNG SVIP 3C: 714
01-06-2021 266 TRÚNG SVIP 3C: 266