THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 982 TRÚNG SVIP 3C: 982
14-04-2021 295 TRÚNG SVIP 3C: 295
13-04-2021 405 TRÚNG SVIP 3C: 405
12-04-2021 039 TRÚNG SVIP 3C: 039
11-04-2021 013 TRÚNG SVIP 3C: 013
10-04-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
09-04-2021 070 TRÚNG SVIP 3C: 070
08-04-2021 904 TRÚNG SVIP 3C: 904
07-04-2021 675 TRÚNG SVIP 3C: 675
06-04-2021 759 TRƯỢT
05-04-2021 900 TRƯỢT
04-04-2021 378 TRƯỢT
03-04-2021 210 TRƯỢT
02-04-2021 795 TRÚNG SVIP 3C: 795
01-04-2021 393 TRÚNG SVIP 3C: 393
31-03-2021 996 TRÚNG SVIP 3C: 996