THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
15-06-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59
14-06-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80
13-06-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
12-06-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
11-06-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
10-06-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
09-06-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
08-06-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44
07-06-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
06-06-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
05-06-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
04-06-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
03-06-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15
02-06-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
01-06-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77