THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 66 TRÚNG SVIP BT: 66
26-10-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
25-10-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88X2
24-10-2021 02 TRÚNG SVIP BT: 02
23-10-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
22-10-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
21-10-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
20-10-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
19-10-2021 91 TRÚNG SVIP BT: 91
18-10-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
17-10-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
16-10-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
15-10-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
14-10-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
13-10-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
12-10-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62