THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
15-01-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80
14-01-2021 79 TRƯỢT
13-01-2021 02 TRƯỢT
12-01-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
11-01-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
10-01-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
09-01-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
08-01-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
07-01-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
06-01-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
05-01-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
04-01-2021 12 TRÚNG SVIP BT: 12
03-01-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
02-01-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
01-01-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08