THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 88 TRƯỢT
14-04-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80
13-04-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
12-04-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
11-04-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
10-04-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
09-04-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
08-04-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
07-04-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
06-04-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74X2
05-04-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
04-04-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
03-04-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
02-04-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
01-04-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
31-03-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42