THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 93 TRƯỢT
14-04-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
13-04-2021 15 TRƯỢT
12-04-2021 39 TRÚNG SVIP ĐỀ: 39
11-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
10-04-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
09-04-2021 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
08-04-2021 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
07-04-2021 74 TRƯỢT
06-04-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59X2
05-04-2021 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
04-04-2021 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
03-04-2021 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10X2
02-04-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
01-04-2021 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
31-03-2021 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96