THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 47 TRƯỢT
26-10-2021 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
25-10-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54X2
24-10-2021 27 TRƯỢT
23-10-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
22-10-2021 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28
21-10-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88
20-10-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
19-10-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
18-10-2021 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09X2
17-10-2021 41 TRƯỢT
16-10-2021 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
15-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-10-2021 18 TRÚNG LÔ: 18
13-10-2021 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
12-10-2021 28 TRƯỢT