THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 23 TRƯỢT
15-06-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
14-06-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46X2
13-06-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
12-06-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
11-06-2021 59 TRƯỢT
10-06-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
09-06-2021 99 TRÚNG SVIP ĐỀ: 99
08-06-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
07-06-2021 21 TRƯỢT
06-06-2021 73 TRƯỢT
05-06-2021 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
04-06-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
03-06-2021 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21
02-06-2021 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14X2
01-06-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66