THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
15-01-2021 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85X2
14-01-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
13-01-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69X2
12-01-2021 91 TRÚNG LÔ: 91
11-01-2021 06 TRÚNG LÔ: 06
10-01-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
09-01-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
08-01-2021 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26X2
07-01-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
06-01-2021 13 TRƯỢT
05-01-2021 76 TRÚNG SVIP ĐỀ: 76X2
04-01-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88X2
03-01-2021 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32
02-01-2021 91 TRƯỢT
01-01-2021 84 TRƯỢT