THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-01-2021
16-01-2021 96 TRƯỢT
15-01-2021 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
14-01-2021 90 TRƯỢT
13-01-2021 35 TRÚNG SVIP SL: 35
12-01-2021 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
11-01-2021 57 TRƯỢT
10-01-2021 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
09-01-2021 90 TRÚNG SVIP SL: 90X2
08-01-2021 62 TRÚNG SVIP SL: 62X2
07-01-2021 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
06-01-2021 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
05-01-2021 98 TRÚNG SVIP SL: 98X2
04-01-2021 09 TRÚNG SVIP SL: 09X2
03-01-2021 52 TRÚNG SVIP SL: 52X2
02-01-2021 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
01-01-2021 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2