THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 49 TRÚNG SVIP SL: 49X2
15-06-2021 59 TRÚNG SVIP SL: 59
14-06-2021 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
13-06-2021 68 TRƯỢT
12-06-2021 15 TRƯỢT
11-06-2021 45 TRÚNG SVIP SL: 45X2
10-06-2021 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
09-06-2021 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
08-06-2021 98 TRÚNG SVIP SL: 98X2
07-06-2021 02 TRÚNG SVIP SL: 02X2
06-06-2021 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
05-06-2021 44 TRÚNG SVIP SL: 44X2
04-06-2021 10 TRÚNG SVIP SL: 10X2
03-06-2021 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
02-06-2021 03 TRÚNG SVIP SL: 03X2
01-06-2021 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2